Company Name : NEW SONG YI ALUMINIUM CAN MANUFACTORY CO.,LTD.
Company Address : NO.905-2, YUREN SEC., JINQIAO RD., GUANYIN, TAOYUAN 32852 TAIWAN
ZIP/Postal code : 32852
 Contact Phone :
+886 3 4736692
Company Fax :  +886 3 4736691
Contact Person : David Wu (General Manager)
Email :
songyi@song-yi.com